MYK – MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU TARAFINDAN VERİLEN MESLEKİ YETERLİLİK SERTİFİKALARI LİSTESİ

BİLGİLENDİRME

Bu Sertifikalar MYK tarafından yetkilendirilmiş kurumlarca verilir.

SRC belgesi

Otomotiv Sektörü Mesleki Yeterlilik Belgesi

Motorlu kara taşıtları alım satım sertifikası (seviye 4)

Motorlu kara taşıtları alım satım sertifikası (seviye 5)

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik 13.02.2018 tarihli 30331 sayılı resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Sertifikalar MYK tarafından yetkilendirilmiş kurumlarca verilir.