Emlak eğitimi belsi – emlak yeterlilik belgesi nasıl alınır? Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini düzenlemek amacıyla hazırlanan Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği 05.06.2018 tarihli 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre 05.06.2018 tarihinden itibaren ilgili yönetmeliğin 6. Maddesinin (d) bendi uyarınca gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması, ayrıca yine ilgili yönetmeliğin 10. Maddesin 1. Fıkrası uyarınca işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) veya Emlak Danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine sahip olmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 5 yıldır.

emlak danışmanı

Sorumlu Emlak Danışmanı Yeterlilik Belgesi Seviye 5 ve Taşınmaz Yetki Belgesi Alabilmek İçin Gereken Şartlar

Emlak sektöründe (Esnaf, tacir vb) şahıs işletmelerinde işletme sahibinin; (anonim şirket, limited şirket vb) sermaye şirketlerinde ise temsile yetkili kişilerin ve şubelerde ise şube müdürünün yani emlak danışmanı seviye 5 belgesi için başvuru yapması gereken kişinin sağlaması zorunlu olan şartları aşağıdaki maddelerde inceleyebilirsiniz;

  • Aday, meslek odasına kayıtlı değilse meslek odasına kayıtlı olmalıdır,
  • Gelir / kurumlar vergisi mükellefi ise belge ile kanıtlamalı eğer gelir/kurumlar vergisi mükellefi değil ise olunmalıdır,
  • Adayın taşınmaz yetki belgesi için 18 yaşını geçmiş olmalıdır,
  • Mezuniyet şartı olarak en az lise mezunu olmalıdır,
  • Daha önceden herhangi bir işte iflas etmemiş olmalı veya iflas ettikten sonra 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarı yerine gelmiş olmalıdır,
  • Daha önceden konkordato yani iflas anlaşması ilan etmemiş olmalı,
  • Kasten işlenen bir suçtan (güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı dolayı) 5 yıldan daha fazla hüküm giymemiş olmalıdır,
  • Ticaret / sanat icrasında işlenen suçlardan dolayı herhangi bir sebepten hükmen yasaklanmamış olmalıdır.
  • Aday taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip olmak istiyorsa öncelikle emlak yeterlilik belgesi seviye 5 almalıdır.