Yangın Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile birlikte bir işyerinde yangın önleme, koruma ve tahliyenin yanı sıra yangınla mücadele noktasında gerekli donanıma sahip, yeterli sayıda eğitimli kişinin görevlendirilmesi zorunlu kılınmıştır. Bu durumda işverenin yangın çıkma ihtimaline karşılık lazım olan malzemeleri sağlaması, konuya ilişkin yangın eğitimi almış kişi ya da kişilerin kurumda bulunması, ayrıca tatbikat yapılması gerekmektedir. Türlü nedenlerden dolayı çıkan yangınında çeşitleri arasında patlama ve yavaş yanma yer almaktadır. Yeşil alan olarak görülen ormanları kısmen yakan orman yangınları haberlere konu olmaktadır. Yalnızca ormanlar değil bazen yerleşim yerleri de yangından etkilenmekte, insanlar evsiz kalabilmektedir. Bu tip durumlarla karşılaşmamak için bireylerin bulundukları her ortamda dikkatli olması önem arz etmektedir.

yangın egitimi ve belgesi